14th Infantry Regiment Hälsinge Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

14TH INFANTRY REGIMENT HÄLSINGE REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1552, named Hälsinge regemente from 1630
Disbanded : 1997
Garrison : Gävle


Arms of 14th Infantry Regiment Hälsinge Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 14th Infantry Regiment Hälsinge Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon

I av svart och silver fyrstyckat fält Hälsinglands vapenbild, en bock av guld med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.
Motto: (not shown) Fasthet, förmåga, förtroende = Steadfastness, ability, confidence.

Origin/meaning

The Arms are based on the Regimental Colours. The Buck is form the Provincial Arms of Hälsingland

Regimental Colour


Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009. Regimental Colour from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.