1st Cavalry Regiment Life Guards Dragoons, Swedish Army

From Heraldry of the World
Revision as of 13:14, 18 January 2020 by Marcusk (talk | contribs) (Official blazon)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

1ST CAVALRY REGIMENT LIFE GUARDS DRAGOONS, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the 1st Cavalry Regiment Life Guards Dragoons, Swedish Army

Official blazon

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över två korslagda värjor och omgiven av Serafimerordens kedja av guld lagd under värjorna och kronan.

Origin/meaning

Insignia of a Guards Regiment with the Rapiers of the Cavalry. In 2000 this Regiment was ammalgamated with the Svea Life Guards to form the Livgardet.


Regimental Standard


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literature: Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.