Oudewater

From Heraldry of the World
Revision as of 14:17, 10 March 2023 by Knorrepoes (talk | contribs) (→‎Oorsprong/verklaring)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


OUDEWATER

Provincie  : Utrecht (tot 1989 Zuid Holland)
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1964 Hekendorp (ged), Papekop (ged), 1970 Hoenkoop, 1989 Driebruggen (ged, 1964 Barwoutswaarder, Hekendorp (ged), Papekop (ged), Lange Ruige Weide, Waarder), Snelrewaard, Willeskop

I : 24 juli 1816
"Van zilver, beladen met een dubbelde burgt, waar boven een klimmende leeuw, alles van keel, de leeuw getongd en geklaauwd van lazuur. Het schild gedekt met eene kroon met 3 fleurons, alles van goud, en vastgehouden door 2 klimmende leeuwen in hunne natuurlijke verwen."

NB : De kroon heeft tevens 2 parels en de leeuwen zijn aanziend.

Wapen van Oudewater

Oorsprong/verklaring

Oudewater was oorspronkelijk een dorp in Utrecht, in bezit van de Heren van Woerden. In 1280 ging het dorp over naar Holland (om pas in 1989 weer naar Utrecht terug te gaan). Aan het einde van de 13e eeuw verkrijgt het dorp de eerste privileges, uitmondend in stadsrechten.

Uit de Stichtse tijd zijn er drie zegelafdrukken bekend van Oudewater. Alle drie de zegels vertonen een wapen, waarop een ruit met daarin een vierblad. Boven het schild komt nog een lelie tevoorschijn. Aangezien de drie stukken verschillende achtergronden hebben kan aangenomen worden dat het zegel en dus het wapen gevoerd werd door het dorp. Waar dit wapen vandaan komt is niet bekend. Er is geen familiewapen bekend met een dergelijke afbeelding. De ruit kan eventueel slaan op het wapen van de Heren van Woerden.

Wapen van Oudewater

Het oudste zegel van de stad Oudewater, met een roos in een ruit. (Uit De Boer, 1966, blz 184)

Na de overgang naar Holland verscheen al snel een nieuw zegel. Afdrukken van dit zegel zijn bekend uit 1321. Op dit zegel staat geen wapen, maar een burcht, waarop een leeuw. Links en rechts van de leeuw staan een aantal bloemen. Op alle latere zegels (Oudewater was een grensstad en is enkele keren verwoest, waarbij de zegelstempels verloren zijn gegaan) komt dezelfde voorstelling voor. Het aantal bloemen neemt in de loop van de tijd af. De voorstelling staat echter niet in een schild.

Wapen van Oudewater

Zegel van de stad Oudewater, met een leeuw, uikomende boven een burcht. (27 februari 1401)

Het stadswapen is duidelijk afgeleid van de zegels en wordt al in de 17e eeuw als zodanig vermeld. De leeuw is de Hollandse leeuw. In 1321 kreeg de stad gelden om stadsmuren op te laten trekken. Dit geld was afkomstig van de graaf van Holland. Het wapen stelt dus de versterkingen voor met de Hollandse leeuw daarop als symbool voor waakzaamheid tegen Utrecht.

Literatuur: de Boer, 1966


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg