Selånger

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon=

Sköld kvadrerad av blått och silver, upptagande i fält 1 två stolpvis ordnade fiskar av silver, den översta vänstervänd och i fält 4 ett vattenhjul av silver.

Origin/meaning

The arms were officially granted on February 2, 1962.

The arms show in the first quarter two fish, taken from the old seal from Selånger from the 17th century. The wheel is taken from the seal of the village of Sättna from the 18th century.


Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:eBay shop
Download shop

Literature : Andersson, 1994.