Special Parachute Unit, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

Vapen: I fält av silver en röd fallskärm med fem linor och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Origin/meaning

The chief is from the Arms of the Special Forces. The Parachute is symbol of the Parachute role.


Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017.