From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Additoions : 1952 Köpinge, Skepparslöv
Incorporated into : 1973 Kristianstad

Arms of Vä
Official blazon
Swedish

I blått fält ett uppskjutande krenelerat torn av silver med rundbågad röd port, belagd med högra delen av ett hjul i silver, och med röd kupol försedd med ribbor av silver och prydd med kula av silver överst|-

English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The arms were granted on August 17, 1960.

Vä was an old trading town and the arms are known since 1535. The meaning of the arms is not known.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literature : Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten