Vorselaar

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van de wereld
Armorial du Monde
Belgium.jpg
Belgian heraldry portal
Belgische wapens
Armorial de Belgique
Belgium-flag.jpg

VORSELAAR

Province : Antwerpen

Wapen van Vorselaar

Official blazon

  • (1841) Vier perken, het eerste en het vierde van goud, met een zwart everzwyn voorbygaende, de oogen en slagtanden van dezelfde kleur, het tweede en het derde zwart met dry kepers van zllver den schild gedekt met eene gulden kroon, rustende: ter regter zyde op eenen boschgod en ter linker zyde op eene wilde naer het leven, bedekt en bekroond met veyl.
  • (1996) Gevierendeeld 1. en 4. in goud een gaande ever van sabel 2. en 3. in sabel drie kepers van zilver. Het schild getopt met een kroon van goud met vijftien parels, waarvan drie verheven. Schildhouders: rechts een wildeman houdend een knots op de rechterschouder en links een wildevrouw houdend in de linkerhand een lange stok, beiden omgord en gekroond met klimopbladeren, alles van natuurlijke kleur. Het geheel op een grasgrond geplaatst.

Origin/meaning

The arms were granted on March 14, 1841 and confirmed on March 12, 1996.

The arms are identical to the arms of the Van de Werve family. In 1734 Marie-Anne, Lady of Vorselaar married Charles-Filip van de Werve. In 1767 he was granted the title of Baron van Vorselaar, in 1768 the title was promoted to Count of Vorselaar. The local council already used in the late 18th century the arms of Van de Werve Van Vorselaar as council arms. In 1841 these arms were officially granted by the new Belgian government.

See also Lichtaart and Schilde, other possessions of the family.

Wapen van/Blason de Vorselaar

The arms in the Koffie Hag/Café Hag albums +/- 1930
Wapen van/Blason de Vorselaar

The arms on a police badge (source)Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literature: Anonymous : Van evers en heiligen - wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie Antwerpen. Antwerpen, 1998.