Örebro län

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Sweden.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of Sweden > Sveriges Kommunvapen
Sweden.jpg

ÖREBRO LÄN

Province (Landskap): Närke, Värmland, Västmanland

Arms of Örebro län

Official blazon

Sköld kluven av Värmlands (I fält av silver en blå örn med röd beväring) och Västmanlands vapen (I fält av silver ett blått, uppskjutande treberg med tre röda lågor) och däröver i en ginstam Närkes vapen (I rött fält två korslagda pilar av guld med spetsar av silver, i varje vinkel åtföljda av en röd ros av silver).

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1944.

The arms are a combination of the arms of Närke (chief), Värmland (eagle) and Västmanland (mountains with flames).

Arms of Örebro län

The arms as shown by Liljeblad, 1878

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us onLiterature : Nevéus and de Waern, 1992