19th Infantry Regiment Norrbotten Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

19TH INFANTRY REGIMENT NORRBOTTEN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1841 as Norrbottens fältjägarkår, becoming in 1892 Norrbottens regemente.
Garrison : Boden

Coat of arms (crest) of the 19th Infantry Regiment Norrbotten Regiment, Swedish Army

Official blazon

Västerbottens vapenbild, i med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält, en springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Infantry Regiment Norrbotten Regiment, Swedish Army mail us !

Regimental Colour

___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literature: Regimental Colours from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen and Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.