3rd Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

3RD CAVALRY REGIMENT LIFE REGIMENT HUSSARS, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the 3rd Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army

Official blazon

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över två korslagda värjor och omgiven av en halmkrans lagd under värjorna och kronan, allt av guld.

Origin/meaning

The Straw Wreath symbolises the participation in the Battle of Lund in 1676. In this Battle the Swedish Forces carried Straw in their Hats as a distinguishing mark.


Regimental Standard


Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)


Literature: Regimental Standard from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.