5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

5TH INFANTRY REGIMENT JÄMTLAND RANGER REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1893
Disbanded : 2000
Garrison : Östersund

Coat of arms (crest) of the 5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

Official blazon

I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur med röd beväring.
Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.
Motto: (Not shown) För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal skallar Jämtlands jakt = For the honour of Sweden, for the Might of Sweden, over Mountains, over Vales sounds the hunt of Jämtland.

Origin/meaning

The Provincial Arms of Jämtland with the Muskets of the Infantry. The Motto is from the Song "Sång för Jämtlands fältjägare" by Esias Tegnér 1821.

Regimental Colour


Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)


Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009.