6th Artillery Regiment Småland Artillery Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

6TH ARTILLERY REGIMENT SMÅLAND ARTILLERY REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1895
Disbanded : 1985
Garrison : Jönköping

Coat of arms (crest) of the 6th Artillery Regiment Småland Artillery Regiment, Swedish Army

Official blazon

I fält av guld Smålands vapenbild, ett rött lejon med blå beväring, hållande i tassarna ett uppåtvänt rött armborst med pilspets av silver samt båge och sträng svarta.
Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta.

Origin/meaning

The Provincial Arms of Småland with Artillery insignia.


Regimental Standard

___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literature: Regimental Standard from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.