Air Tactical Command, Swedish Air Force

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

AIR TACTICAL COMMAND, SWEDISH AIR FORCE

Coat of arms (crest) of the Air Tactical Command, Swedish Air Force

Official blazon

I blått fält en vingad tvåbladig propeller av guld.

(Azure a winged twobladed propeller)

Origin/meaning

The Winged twobladed propeller is the emblem of the Swedish Air Force.

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.