Amphibious Combat School, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

AMPHIBIOUS COMBAT SCHOOL, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Amphibious Combat School, Swedish Navy

Official blazon

I fält av guld två korslagda kanoneldrör av äldre modell, över en lågande granat och vågor, allt i rött.

(Or, two gunbarrels of older pattern in saltire above a flaming grenade and waves, all gules)

Origin/meaning

Symbolises the origins as the Coastal Artillery Fireing School.

Regimental Standard

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Regimental Colour from Christian Barunstein: Svenska Försvarmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.