Defence Forces Leadership and Atlethic Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCES LEADERSHIP AND ATLETHIC CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Leadership and Atlethic Center, Sweden

Official blazon

I svart fält en från nedre vänstra hörnet framkommande hand av silver, hållande en eklövskrans av guld, ovan på vardera sidan åtföljd av en lägereld av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd.

Origin/meaning

The Hand holding the oak wreath symbolises the Atlethic part and the Flames the the former Survival part of the Name. The Center was known as the Defence Forces Atlethic and Survival Center 1997-1999. It was disbanded in 2000. ___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.