Essen (Antwerpen)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van de wereld
Armorial du Monde
Belgium.jpg
Belgian heraldry portal
Belgische wapens
Armorial de Belgique
Belgium-flag.jpg

ESSEN

Province : Antwerpen

Wapen van Essen (Antwerpen)

Official blazon

  • (1819) Van lazuur, beladen met een keper van goud, en verzeld van boven van twee ossenkoppen en van onderen met een op het terras liggend lam, alles van zilver. Achter het schild twee bisschopsstaven van goud en op hetzelve een mijter, mede van goud, gevoerd van keel.
  • (1841) Een blaeuw veld met eenen gulden keper nederwaerts hangende, vergezeld in het opperste deel van twee zilveren ossenkoppen en in het onderste deel van eenen weer liggende op eenen witten heuvel. Den schild gedekt met eene bisschopsmuts vergezeld van twee bisschopsstaven kruyselings over elkander geplaetst, alles van goud.

Origin/meaning

The arms were granted on December 9, 1841.

The chevron in the arms is taken from the arms of Godfried Hermans, 24th Abbot of the Tongerlo Abbey, who died in 1794. The village of Essen was a possession of the Abbey from 1159-1794. The crosier and mitre also refer to the Abbey.

The oxen-heads and sheep are symbols of agriculture and also symbolise strength and patience.

Wapen van/Blason de Essen (Antwerpen)

The arms in the Koffie Hag/Café Hag albums +/- 1930
Wapen van/Blason de Essen (Antwerpen)

The arms on a police badge (source)

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literature: Anonymous : Van evers en heiligen - wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie Antwerpen. Antwerpen, 1998.