HMS Göteborg, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS GÖTEBORG, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Göteborg, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält Göteborgs vapenbild, tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett sinistervänt, med sluten krona krönt lejon av guld med svansen kluven och röd beväring,
i högra framtassen ett höjt gyllene svärd och hållande i den vänstra en blå sköld vari tre öppna kronor av guld ställda två och en.

Origin/meaning

The coat of Arms of the Namegiving City. ___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.