HMS Kalmar, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS KALMAR, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Kalmar, Swedish Navy

Official blazon

I fält av silver Kalmar vapenbild, ett krenelerat, rött borgtorn med port och fönster av guld, uppskjutande från en av en vågskura bildad, blå stam och på båda sidor åtföljt av en sexuddig röd stjärna.

Origin/meaning

Shows the Coat of Arms of the Namegiving City. Which is the oldest municipal Arms in Sweden.


Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)


Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.