HMS Visby, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS VISBY, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Visby, Swedish Navy

Official blazon

I rött fält Visbys vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Visby, Swedish Navy mail us !


___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg


Literature:

[[Category: