Hoërskool Wesvalia

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

HOËRSKOOL WESVALIA

Country: South Africa
Campus/location : Witkoppies, Klerksdorp, North West

Coat of arms (crest) of Hoërskool Wesvalia

Official blazon

  • (af)

Wapen: In bruin, 'n gevlamde drie-armige kandelaar, op die skildnawel belaai met 'n oop boek in end-aansig, alles van goud.
Wapenspreuk: WERK WAARHEID WYSHEID

  • (en)

Arms: Brunatre, a three-branched candelabra enflamed, surmunted at nombril point by an open book in end aspect, all Or.
Motto: WERK WAARHEID WYSHEID

Origin/meaning

The arms were officially granted on August 12, 1977.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Wesvalia mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: