Hogebeintum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOGEBEINTUM - HEGEBEINTUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Hogebeintum

Beschrijving

In goud een rode kerk met zadeldaktoren, gezien van de westkant, staande op een groene terp, in het schildhoofd vergezeld rechts van een ruit en links van een leeuw, beide van zwart; het groen beladen met een gouden fibula, bestaande uit een rechthoekige kopplaat, een grote ronde knop als middengedeelte en een gelobde voet; op de kopplaat twee, op de knop een en op de voet vijf halve bollen in relief.

Oorsprong/verklaring

Centraal staat de kerk op de hoogste terp van de provincie (12 m). Bij de gedeeltelijke afgraving van de terp in de 19e eeuw werd een gouden fibula gevonden. Deze is dus in het wapen op de terp geplaatst.

In de kerk hangen verscheidene rouwborden van diverse families, die op het nabijgelegen Harstastate hebben gewoond, symbolen uit hun wapens zijn opgenomen in het dorpswapen. In de rechterhelft van het schildhoofd staat een zwarte ruit uit het wapen van de familie Van Nijsten en in de linkerhelft een zwarte leeuw uit het wapen van de familie De Schepper. De achtergrond van het dorpswapen, het goud, is ontleend aan de wapens Van Nijsten en De Schepper.


Literatuur: Terluin, 2019.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink