Laerskool Eikestad

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

LAERSKOOL EIKESTAD

Country: South Africa
Campus/location : Stellenbosch

Coat of arms (crest) of Laerskool Eikestad

Official blazon

  • (af)

Wapen: In rooi, 'n regopstaande silwer eiketwyg met vier blare skuinskruisling gerangskik, daartussen bevrug van een goue akker paalsgewys en twee warsbalksgewys; 'n goue geboe skildvoet belaai met 'n rooi toring.
Wapenspreuk: GLO EN GROEI

  • (en)

Arms: Gules, a sprig of oak erect, with four leaves saltirewise, Argent, fructed therebetween of an acorn n pale and two in fess; on a base enarched Or, a tower ules.
Motto: GLO EN GROEI

Origin/meaning

The arms were officially granted on October 17, 1980.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Eikestad mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: