Laerskool Goedehoop

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

LAERSKOOL GOEDEHOOP

Country: South Africa
Campus/location : Secunda, Mpumalanga

Coat of arms (crest) of Laerskool Goedehoop

Official blazon

  • (af)

Wapen: Ingeboe kepersgewys verdeel van blou en geskaak van silwer en blou, op 'n ingeboe silwer keper eindigend in 'n drieblad 'n ingeboe versmalde oranje keper, die geheel binne-in 'n silwer skildsoom belaai et 'n oranje streepsoom.
Wapenspreuk: GROEI EN BLOEI

  • (en)

Arms: Per chevron embowed Azure and cheque Argent and Azure, on a chevron embowed trefly Argent a chevronel embowed Tenne, the whole within a bordure Argent charged with an orle Tenne.
Motto: GROEI EN BLOEI

Origin/meaning

The arms were officially granted on January 16, 1981.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Goedehoop mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: