Michael Brink Hoërskool

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

MICHAEL BRINK HOËRSKOOL

Country: South Africa
Campus/location : Pretoria

Coat of arms (crest) of Michael Brink Hoërskool

Official blazon

Op 'n wit skild met 'n swart rand, 'n voorstelling van 'n alwynplant in volle bloei; die blare is swart met donkerrooi punte, die stam is swart en die drie blomme donkerrooi. Dwarsoor die skild, 'n gekeperde rol waarop die woord VOLHARD voorkom.

Origin/meaning

The arms were officially granted on ?

The arms are not officially granted.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Brink Hoërskool mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: