Military Region North, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION NORTH, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region North, Sweden

Official blazon

Vapen: I blått fält en ren av silver med röd beväring, därest sådan ska förekomma, och en sexuddig stjärna i övre sinister hörn. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

The Reindeer and Star symbolises the Northern Area of responsibility.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018