Northern Military District Staff, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

NORTHERN MILITARY DISTRICT STAFF, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Northern Military District Staff, Sweden

Official blazon

I blått fält Västerbottens vapenbild, en springande ren av silver med röd beväring, ovan till vänster åtföljd av en femuddig stjärna av silver. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

Symbolises the Northern part of Sweden. Approved 1995. Used first by the Northern Military Area Staff which in 2000 become the Northern Military District Staff. Disbanded in 2005. ___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.