HOTW Picture of the Day :
Zarasai.jpg

Radiological Society of South Africa

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

RADIOLOGICAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA

Arms of Radiological Society of South Africa

Official blazon

  • (af)

Wapen: In blou, 'n punt van goud belaai met 10 koeels van swart, geplaas 1, 2, 3 en 4, in die skildhoof 'n Coolidge-buis van natuurlike kleur.
Helmteken: 'n Regtervoorarm van natuurlike kleur wat drie bliksemstrale van swart vashou.
Wrong en dekklede: Goud en blou.
Skildhouers: Twee rooi leeus, elk belaai met 'n Eskulaapstaf van silwer omwonde van 'n swart slang.
Spesiale Kompartement: Op 'n grasgrond, twee proteablomme gestengel en geblaar van natuurlike kleur.

  • (en)

Arms: Azure, on a pile inverted Or, 10 pellets arranged 1, 2, 3 and 4, in chief a Coolidge tube proper.
Crest: A dexter cubit arm proper holding three lightning bolts, Sable.
Wreath and Mantling: Or and Azure.
Supporters: Two lions Gules each charged on the shoulder with a rod of Aesculapius Argent entwined of a serpent Sable.
Special Compartment: On a mount, two protea flowers slipped and leaved proper.

Origin/meaning

The arms were officially granted on June 7, 1974.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Society of South Africa mail us !


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literature :