Recruiting Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

RECRUITING CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Recruiting Center, Sweden

Official blazon

I blått fält en trumma av guld, belagd med tre blå kronor ordnade två och en och med röd snörning, däröver två korslagda trumstockar av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Center, Sweden mail us !


___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literature: Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.