Section for Operative Technics, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SECTION FOR OPERATIVE TECHNICS, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Section for Operative Technics, Sweden

Official blazon

Vapen: I fält av silver ett störtat pentagram inskrivet i en cirkel, allt rött, och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms for Operative Technics, Sweden mail us !Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)


Literature:Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017