Smallingerland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SMALLINGERLAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van zilver, beladen met 5 groene boomen staande op eenen natuurlijke voorgrond, langs welke heenspringt een hert van keel. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : De kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels

Wapen van Smallingerland

Oorsprong/verklaring

De vijf eikenbomen in het wapen duiden waarschijnlijk op de Friese Wouden, waartoe de huidige gemeente behoorde. Het aantal van vijf zou waarschijnlijk duiden op de vijf kerspeldorpen in de gemeente. Zowel de eiken als het hert zijn oude rechtssymbolen.

De kleuren zijn afgeleid van de kleuren van de graafschappen Zevenwouden en Oostergo, die respectievenijk groen en wit en rood en wit als kleuren hadden.

Van Smallingerland is nog een zegel uit 1487 bekend waarop een geheel andere voorstelling staat. Het vertoont namelijk een Agnus Dei naar links gekeerd, ter weerszijden vergezeld van een zespuntige ster en onder het lam een halve maan, waarboven een kruis. Of deze voorstelling ook op het toenmalige wapen voorkwam is niet bekend.

Wapen van Smallingerland

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Smallingerland-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Smallingerland

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Smallingerland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Smallingerland

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Smallingerland

Poststempel 1972
Wapen van Smallingerland

Het wapen op een envelop 1989


Literatuur: vdBergh, 1878; Informatie gemeente Smallingerland (www.smallingerland.nl)


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink