South African Institute of Valuers

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF VALUERS

Arms of South African Institute of Valuers

Official blazon

  • (af)

Wapen: Gewelfd deursnede van silwer en swart, 'n groen skildhoof gegewel van vier stukke, in die skildvoet 'n toring met uitkomende weegskaal, alles van goud.
Helmteken: Tussen twee gestengelde en geblaarde proteablomme van natuurlike kleur, 'n swaard van goud, geves en geknop van swart.
Wrong en dekklede: Silwer en groen.
Wapenspreuk: SINE INCLINATIONE

  • (en)

Arms: Per fess enarched Argent and Sable, a chief gably of four Vert, in base a balance issuant from a tower Or.
Crest: Between two protea flowers slipped and leaved proper, a sword Or hilted and pommelled Sable.
Wreath and mantling: Argent and Vert.
Motto: SINE INCLINATIONE

Origin/meaning

The arms were officially granted on October 21, 1977.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms African Institute of Valuers mail us !

___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literature :