South African Society of Otorhinolaryngology

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

SOUTH AFRICAN SOCIETY OF OTORHINOLARYNGOLOGY

Arms of South African Society of Otorhinolaryngology

Official blazon

  • (af)

Wapen: Gedeel van blou en rooi met 'n swart skildhoof; op die ereplaas 'n ewenaar van goud.
Helmteken: Drie proteablomme van rooi, geblaar van silwer, daarvoor 'n ewenaar van rooi.
Wrong en dekklede: Regs rooi en silwer, links blou en silwer.
Skildhouers: Twee springbokke van natuurlike kleur, elk met 'n halsband van goud waarvan 'n skildjie soos die van die wapen aan 'n rooi lint hang.
Spesiale Kompartement: 'n Rotsgrond van natuurlike kleur.
Wapenspreuk: CORDE AC MANU

  • (en)

Arms: Per pale Azure and Gules, a chief Sable; at honour point a balance indicator Or.
Crest: In front of three protea flowerheads Gules, leaved Argent, a balance indicator Gules.
Wreath and mantling: Dexter Gules and Argent, sinister Azure and Argent.
Supporters: Two springbuck proper collared Or, pendant therefrom on a ribbon Gules two escutcheons of the shield.
Special Compartment: A rocky mound proper.
Motto: CORDE AC MANU

Origin/meaning

The arms were officially granted on October 24, 1975.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms African Society of Otorhinolaryngology mail us !


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literature :