Valkenburg (Li)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VALKENBURG

Provincie : Limburg
Opheffing : 1940 Valkenburg-Houthem (1982 Valkenburg aan de Geul, Voerendaal)
Toevoegingen : -

I : 15 september 1819
"Van lazuur beladen met een op een rots staanden burgt van keel, op de burgt is geplaatst een ter linker zijde gekeerden valk en aan den voet derzelve 2 valken; voorts het schild bezaaid met ballen, alles van goud."

NB : de gemeente voerde het schild gedekt met een kroon van vijf bladeren

Wapen van Valkenburg (Li)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een sprekend wapen. Het is afkomstig van het wapen van het geslacht (Oud-) Valkenburg. Het komt als zodanig voor op een zegel van Goswyn van (Oud-)Valkenburg uit 1202. Het werd tevens gevoerd door latere Heren van Valkenburg als contrazegel.

De Heren van Valkenburg gingen aan het eind van de 13e eeuw over tot het voeren van een wapen met een leeuw. De eerste was Walram van Montjoie en Valkenburg, op een contrazegel uit 1288. Op een zegel van zijn opvolger, Reinoud van Valkenburg uit 1306 is de leeuw duidelijk dubbelstaartig en gekroond. De Heren van Valkenburg waren afstammelingen van de Hertogen van Limburg en voerden de Limburgse leeuw, met als onderscheid de kroon, tong en nagels van keel.Dit wapen is het wapen van de Heren van Valkenburg gebleven, tot zij in1381 uitstierven en opgevolgd werden door de Hertogen van Brabant.

Beide wapens komen nog gecombineerd voor op een zegel uit de 17e eeuw, waarbij de Valkenburgse leeuw een schildje ondersteunt, waarop de burcht met de valken, staande op een rots. De schepenbank van de stad Valkenburg voerde alleen het wapen met de leeuw, ter weerszijden gehouden door een schildknaap.

De leeuw bleef wel in gebruik als wapen voor het land van Valkenburg en kwam zodoende ook voor in de wapens van de verschillende schepenbanken in het gebied. Van daaruit komt de Valkenburgse leeuw dan ook voor in de wapens van een groot aantal andere gemeenten, zoals Heerlen, Onderbanken, Landgraaf, Gulpen, Nuth en Voerendaal.

In het wapen van de huidige gemeente Valkenburg aan de Geul, zijn beide wapens verenigd; de leeuw fungeert als schildhouder van het wapen met de burcht.

Wapen van Valkenburg (Li)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Valkenburg (Li)

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Valkenburg (Li)

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Valkenburg (Li)

Het wapen in het dorp (bron)

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : vdBergh, 1878; Informatie gemeente Valkenburg aan de Geul; Eversen en Meulleneers, 1900