Wargaming Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

WARGAMING CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Wargaming Center, Sweden

Official blazon

I blått fält ett märke av guld, bildat av en med en bjälke på insidan besatt ring. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd. Motto: (not shown) Spel för ökad kunskap = Games for increased knowledge.

Origin/meaning

The Alchemical Sign for Salt is used by the Center. The Motto was approved 1995.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 960004.