White River Primary School

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

WHITE RIVER PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL WITRIVIER

Country: South Africa
Campus/location : White River, Mpumalanga

Coat of arms (crest) of White River Primary School

Official blazon

  • (af)

Die skild is deursny: Boonste helfte, in goud, 'n rooibokram (Aepyceros melampus melampus), in natuurlike kleur, springende na regs. Onderste helfte, in groen, 'n punt van goud belaai met 'n lemoentakkie met vrug en twee blare, alles in natuurlike kleur. As wapenspreuk, op 'n goue lint in swart letters: LABOR EST ARS.

  • (en)

Origin/meaning

The arms were officially granted on August 21, 1963.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms River Primary School mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: