Diocese of Groningen-Leeuwarden

From Heraldry of the World
(Redirected from Bisdom Groningen-Leeuwarden)
Jump to navigation Jump to search

DIOCESE OF GRONINGEN-LEEUWARDEN (Dioecesis Groningensis-Leovardiensis)

Country : Netherlands
Denomination : Roman Catholic

Established : 2006 from the Diocese of Groningen

Arms (crest) of Diocese of Groningen-Leeuwarden

Official blazon

In sinopel een kruis van goud. Het schild gedekt met een gouden, met edelstenen bezette mijter, waarvan ter weerszijden van het schild twee gouden, van keel gevoerde linten met gouden franje afhangen, de uiteinden beladen met een breedarmig kruisje van keel; achter het schild, schuingekruist, een gouden kromstaf, de krul naar buiten gericht, en een gouden, met edelstenen bezet kruis met lelievormige uiteinden.

Origin/meaning

The arms were officially granted on October 3, 2007.

  • (nl)

De reden voor de naamswijziging in 2006 was dat het huidige bisdom Groningen ook Friesland omvat en in de viering van het vijftigjarig jubileum in 2006 een goede aanleiding werd gezien om dit feit in de naam tot uitdrukking te brengen.

In 2006 werd de Hoge Raad van Adel verzocht om advies voor een nieuw wapen.
De Raad overwoog dat, aangezien er geen sprake was van een nieuw bisdom, er strikt genomen geen noodzaak bestond voor een wapenwijziging, maar aan de andere kant was er begrip voor het feit dat men de naamswijziging ook in het wapen zichtbaar wenste te maken. De wijze waarop het bisdom hier echter vorm aan had gegeven, namelijk door het huidige wapen in een gevierendeeld schild in de kwartieren I en IV te plaatsen en dat van de stad Leeuwarden, zijnde in blauw een gouden leeuw, in de kwartieren II en III, kwam de Raad weinig gelukkig voor. Een dergelijk wapen zou uit de toon vallen bij de andere bisdomswapens, die alle enkelvoudig zijn. Bovendien zou de eerste plaats voor de leeuw van Leeuwarden zijn, terwijl het bisdom in Groningen is gevestigd.

De Raad kwam daarom als alternatief met het voorstel om uit te gaan van het huidige bisdomswapen en de kwartieren II en III daarvan in te vullen met het wapen van Leeuwarden. Behalve eenvoudiger, zou dit ontwerp ook evenwichtiger zijn, aangezien hierin de kwartieren I en IV Groningen representeren, II en III Friesland en het aartsbisschoppelijke zilveren kruis voor beide provincies staat.

Een ander (voorkeurs)ontwerp was om eenvoudigweg één van beide kleuren van het bisdomswapen te vervangen door een Leeuwarder kleur, dus blauw of goud. Een zilveren kruis op blauw wordt reeds gevoerd door het bisdom Roermond, maar een gouden kruis op groen was nog niet toegepast. Het bisdom ging hier uiteindelijk mee accoord.

Arms of Bishops

Literature:


Religious or Ecclesiastical heraldry portalThis page is part of the
Ceh.jpg
Ecclesiastical heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Catholic heraldry


Other Christian churches


Other religions


  • Total pages in the Ecclesiastical section : 18,681
  • Total images in the Ecclesiastical section : 17,542

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site