Örkened

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

ÖRKENED

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Incorporated into : 1974 Osby

Arms of Örkened

Official blazon

I fält av silver tre bjälkvis ordnade gröna granar, de båda yttre med en svart orrtupp med beväring av guld i toppen, den högra vänstervänd.

Origin/meaning

The arms were officially granted on September 14, 1944.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms mail us !


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : -

Sweden.jpg