Θάλασσα κλύζει πάντα τἀνθρώπων κακά

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Mottoes used in heraldry
Valmierag.jpg

Main languages:

ΘΆΛΑΣΣΑ ΚΛΎΖΕΙ ΠΆΝΤΑ ΤἈΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΚΆ

Language : Greek
Translation in English : The sea washes away all humankind's effluent

Origin : from Eurpides "Iphigeneia in Tauris".

Used by :


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)