Πνεύματι καὶ στοιχῶμεν

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Mottoes used in heraldry
Valmierag.jpg

Main languages:

ΠΝΕΎΜΑΤΙ ΚΑῚ ΣΤΟΙΧΩ͂ΜΕΝ

Language : Greek
Translation in English : Let us also walk in the spirit

Origin : Bible: Galatians 5:25: "Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν ("If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit")

Used by :


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)