13th Helicopter Squadron, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

13TH HELICOPTER SQUADRON, SWEDISH NAVY


Coat of arms (crest) of the 13th Helicopter Squadron, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

I fält av guld två korslagda kanoneldrör av äldre modell överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt av blått|-

English Helicopter Squadron, Swedish Navy No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Anchor and Gunbarrels is the emblem of the Swedish Naval Forces. To which Wings symbolising the Flying activity has been added. Approved 1988 (TFG880062).


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.