13th Helicopter Squadron, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

13TH HELICOPTER SQUADRON, SWEDISH NAVY


Coat of arms (crest) of the 13th Helicopter Squadron, Swedish Navy

Official blazon

I fält av guld två korslagda kanoneldrör av äldre modell överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt av blått.

(Or, two winged gunbarrels of older pattern in saltire surmonted by an anchor erect, all azure.)

Origin/meaning

The Anchor and Gunbarrels is the emblem of the Swedish Naval Forces. To which Wings symbolising the Flying activity has been added. Approved 1988 (TFG880062).


Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.