19th Infantry Regiment Norrbotten Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

19TH INFANTRY REGIMENT NORRBOTTEN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1841 as Norrbottens fältjägarkår, becoming in 1892 Norrbottens regemente.
Garrison : Boden

Arms of 19th Infantry Regiment Norrbotten Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 19th Infantry Regiment Norrbotten Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon

Västerbottens vapenbild, i med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält, en springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Infantry Regiment Norrbotten Regiment, Swedish Army mail us !

Regimental Colour


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Regimental Colours from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen and Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.