1st Artillery Regiment Svea Artillery Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Revision as of 18:09, 18 April 2019 by Marcusk (talk | contribs) (Regimental Standard)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

1ST ARTILLERY REGIMENT SVEA ARTILLERY REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1794 when the then Artillery Regiment was divided into three.
Disbanded : 2000

Coat of arms (crest) of the 1st Artillery Regiment Svea Artillery Regiment, Swedish Army

Official blazon

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en.
Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta.

Origin/meaning

The lesser State Arms of Sweden here symbolises the Svea title. The Gun barrels are a symbol for Artillery Units.


Regimental Standard


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.