1st Cavalry Regiment Life Guards Dragoons, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

1ST CAVALRY REGIMENT LIFE GUARDS DRAGOONS, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the 1st Cavalry Regiment Life Guards Dragoons, Swedish Army
Official blazon
Swedish

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över två korslagda värjor och omgiven av Serafimerordens kedja av guld lagd under värjorna och kronan|-

English Cavalry Regiment Life Guards Dragoons, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Insignia of a Guards Regiment with the Rapiers of the Cavalry. In 2000 this Regiment was ammalgamated with the Svea Life Guards to form the Livgardet.


Regimental Standard


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.