4th Armoured Regiment Skaraborg Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

4TH ARMOURED REGIMENT SKARABORG REGIMENT, SWEDISH ARMY

Arms of 4th Armoured Regiment Skaraborg Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 4th Armoured Regiment Skaraborg Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I av svart och guld ginstyckat fält Västergötlands vapenbild, ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, i övre vänstra och nedre högra hörnet av fältets svarta del åtföljt av en stjärna av silver. Skölden lagd över två pansrade armar, vardera hållande ett svärd, allt av guld|-

English Armoured Regiment Skaraborg Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Provincial Arms of Västergötland of which the County of Skaraborg forms part.Originaly an Infantry Regiment converted to Armour in 1942.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Colour from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.