4th Infantry Regiment Life Grenadiers Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

4TH INFANTRY REGIMENT LIFE GRENADIERS REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1928 by amalgamating the 1st and 2nd Life Grenandiers Regiments
Disbanded : 1997
Garrison : Linköping

Arms of 4th Infantry Regiment Life Grenadiers Regiment, Swedish Army

Arms of 4th Infantry Regiment Life Grenadiers Regiment, Swedish Army

Arms of 4th Infantry Regiment Life Grenadiers Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. skölden lagd över två korslagda musköter av silver
samt på vardera sidan åtföljd av två lågande granater, den högra av silver, den vänstra röd|-

English Infantry Regiment Life Grenadiers Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The White and Red Grenades symbolises the 1st and 2nd Life Grenadiers Regiments which in 1928 was amalgamated to form the Life Grenadiers Regiment.
During the Years 1994-1997 these Arms was used by the Life Grenadiers Brigade while the Regiment used simliar Arms but with two Swords instead of the Muskets. Following the disbandment of the Brigade (and Regiment)
The Coat of Arms was used by the Life Grenadiers Section, which was disbanded in 2000.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Regimental Colours from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.