4th Train Regiment Scanian Train Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Revision as of 13:11, 18 January 2020 by Marcusk (talk | contribs) (Official blazon)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

4TH TRAIN REGIMENT SCANIAN TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1894 as Wendes trängbataljon, from 1904 Skånska trängkåren (Scanian Train Corps). Becoming a Regiment in 1949, and in 1991 become a Battalion within the Scanian Dragoon Regiment.
Disbanded : 1994
Garrison : Hässleholm

Coat of arms (crest) of the 4th Train Regiment Scanian Train Regiment, Swedish Army

Official blazon

I fält av guld Skånes vapenbild, ett rött avslitet griphuvud med blå öppen krona och blå beväring. Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver.

Origin/meaning

The Provincial Arms of Scania with Train insignia.

Regimental Colour


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature:Regimental Colour from Carl Herlitz:Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.