5th Armoured Battalion Norrbotten Armoured Battalion, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

5TH ARMOURED BATTALION NORRBOTTEN ARMOURED BATTALION, SWEDISH ARMY

Raised : 1957

Coat of arms (crest) of the 5th Armoured Battalion Norrbotten Armoured Battalion, Swedish Army
Official blazon
Swedish

Västerbottens vapenbild, i med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält en springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över två pansrade armar, vardera hållande ett svärd, allt av guld|-

English Armoured Battalion Norrbotten Armoured Battalion, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

THe Provincial Arms of Västerbotten is used as Norrbotten didn't have got any Arms when the Battalion was created in 1957. The Armoured Arms holding swords indicates an Armoured Unit. During 1994-2000 the Arms was used by the Norrbotten Regiment and the Norrbotten Brigade.

Battalion Standard


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Battalion Standard from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.