5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Revision as of 08:33, 28 December 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " ↵↵''' {{uc:{{PAGENAME}}}} '''" to "''' {{uc:{{PAGENAME}}}} '''")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

5TH INFANTRY REGIMENT JÄMTLAND RANGER REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1893
Disbanded : 2000
Garrison : Östersund

Arms of 5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur med röd beväring.
Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.
Motto: (Not shown) För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal skallar Jämtlands jakt = For the honour of Sweden, for the Might of Sweden, over Mountains, over Vales sounds the hunt of Jämtland|-

English Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Provincial Arms of Jämtland with the Muskets of the Infantry. The Motto is from the Song "Sång för Jämtlands fältjägare" by Esias Tegnér 1821.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009.