8th Artillery Regiment Boden Artillery Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

8TH ARTILLERY REGIMENT BODEN ARTILLERY REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1919, in 1997 renamed Norrland Artillery Regiment.
In 2000 reduced to Norrland Artillery Battalion
Disbanded : 2004
Garrison : Boden


Coat of arms (crest) of the 8th Artillery Regiment Boden Artillery Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish

I fält av silver Bodens vapenbild, em genomgående, röd krenelerad mur med porttorn.
Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta|-

English Artillery Regiment Boden Artillery Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The City Arms of Boden with Artillery insignia.


Regimental Standard


Support the site:

Contact us:

Our partners:



© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Carl Herlitz: Svenska arméns regementen, Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.