9th Artillery Regiment Bergslagen Artillery Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

9TH ARTILLERY REGIMENT BERGSLAGEN ARTILLERY REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1945
Disbanded : 2000
Garrison : Kristinehamn

Coat of arms (crest) of the 9th Artillery Regiment Bergslagen Artillery Regiment, Swedish Army

Official blazon

Sköld delad av silver, vari em blå örn med röd beväring samt blått vari ett järnmärke av silver.
Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta.

Origin/meaning

The Eagle is from the Arms of Värmland and the Iron Sign symbolises the Mining in the Bergslagen Area. The Arms was approved in 1977.


Regimental Standard

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.